PRIVACYVERKLARING

VERWERKING PERSOONGEGEVENS

byPina verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden:

  • Voor opmaak van offertes en facturen;

  • Om bestellingen te kunnen opvolgen en te versturen

 

VERSTREKKING AAN DERDEN


Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt enkel indien dit noodzakelijk is voor de verdere uitvoering van bovenstaande omschreven doeleinden en rechtsgronden:

 

  • DRUKKEN BESTELLING

Uw persoonsgegevens worden aangeleverd aan de drukker voor proefdruk en voor effectieve druk. Deze bestellingen worden vaak rechtstreeks verstuurd waardoor de drukker weet dient te hebben van persoonsgegevens.

 

  • VERZENDEN BESTELLING
    Uw persoonsgegevens worden aangeleverd aan een koerierdienst (BPOST) voor levering van briefpost of pakketjes

 

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere derden waarmee er geen overeenkomst werd gesloten, tenzij dit wittelijk verplichten toegestaan is.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden mits uw uitdrukkelijke toestemming.

 

BEWARING

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en voor zolang dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering. Daarnaast worden de wettelijk verplichte persoonsgegevens bijgehouden in functie van de boekhouding, waar een opgelegde termijn werd vastgelegd.

 

KLACHTEN

Indien u tijdens uw samenwerking met byPina klachten zou ondervinden over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Hiernaast kan ook steeds een klacht worden ingediend bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

 

WIJZIGINGEN DOOR KLANT

De klant kan ten allen tijde het recht op inzage, verbetering, wissing inroepen.
Daarnaast kan de klant ook de overdraagbaarheid vragen of bezwaar indienen.

Om bovenvermelde rechten te kunnen uitoefenen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de contactgegevens zoals onderstaand vermeldt.

 

WIJZIGINGEN DOOR BYPINA

De privacyverklaring van byPina kan ten allen tijde gewijzigd worden.
Indien dit van toepassing is, wordt dit steeds medegedeeld.
Laatste update: 03/04/2020.

 

INFORMATIE

Indien u na het doornemen van onderstaande verklaring vragen zou hebben, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens:

byPina
Pina De Schryver

Titecastraat 16
8200 Sint-Michiels (Brugge)
info@bypina.be