ALGEMENE VOORWAARDEN

OFFERTE

 • Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt;

 • Een offerte heeft een geldigheidsduur van één maand.
  Andere afspraken met betrekking tot de geldigheidsduur zijn indien van toepassing terug te vinden op de offerte op maat;

 • Een offerte op maat is inclusief BTW;

 • De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra die zich akkoord verklaart heeft met de offerte op maat, hetzij schriftelijk of mondeling;

 • byPina behoudt zich het recht om de vermelde prijzen ten allen tijde te wijzigen.

 

OVEREENKOMST

 • Van zodra de klant zich akkoord verklaart met de offerte op maat;

 • Indien de klant de overeenkomst voortijdig verbreekt wordt het vastgelegde voorschotbedrag ingehouden en wordt het resterende werk volgens uurtarief (€ 45,00) aangerekend;

 • byPina behoudt zich het recht om geplaatste bestellingen te weigeren, waarvan de klant schriftelijk ter kennis wordt gebracht.

 

VOORSCHOT

 • Een opdracht wordt slechts aangevat bij het ontvangen van het voorschotbedrag;

 • Het voorschotbedrag varieert naargelang de totaalprijs van de bestelling;

 • Het voorschotbedrag is steeds terug te vinden op de offerte op maat

 • Een offerte heeft een geldigheidsduur van één maand.
  Andere afspraken met betrekking tot de geldigheidsduur zijn indien van toepassing terug te vinden op de offerte op maat;

 • Een offerte op maat is inclusief BTW;

 • De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra die zich akkoord verklaart heeft met de offerte op maat, hetzij schriftelijk of mondeling;

 • byPina behoudt zich het recht om de vermelde prijzen ten allen tijde te wijzigen.

 

UITVOERING

 • Om de uitvoering van de bestelling te kunnen starten dient de klant steeds in alle volledigheid de gevraagde gegevens te bezorgen

 • Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan laattijdige levering niet ten laste van byPina worden gelegd

 • De uitvoering wordt pas gefinaliseerd indien de klant uitdrukkelijk schriftelijk akkoord verleent voor de (digitale) proefdruk

 • Na akkoord voor de definitieve uitvoering kan byPina niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve gegevens die verwerkt zijn in het geleverde product

 • Indien de klant de overeenkomst voortijdig verbreekt en de uitvoering van de bestelling reeds werd aangevat, wordt het vastgelegde voorschotbedrag ingehouden en wordt het resterende werk volgens uurtarief (€ 45,00) aangerekend. 

 

LEVERING

 • Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd;

 • De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk;

 • Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan byPina hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

 • Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan byPina niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering;

 • Ophaling en verzending zijn mogelijk maar steeds afhankelijk van het gekozen product;

 • Prijzen vermeld op de website zijn steeds exclusief verzendingskosten.

 

 

 

BETALING

 • De factuur wordt aan de klant bezorgd voor levering van de producten. Indien de totaalfactuur niet werd betaald worden de bestelde producten niet geleverd;

 • Van zodra de factuur niet binnen de gevraagde betaaltermijn werd vereffend, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is;

 • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur.

 

 

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 • Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd worden te tot dan gemaakte kosten in rekening gebracht. Hiervoor wordt in eerste instantie het voorschotbedrag aangewend. Indien de gemaakte kosten hoger zijn dan het voorschotbedrag wordt een uurtarief gehanteerd van € 50,00 per uur voor het geleverde werk;

 • Annulering van het drukwerk is énkel mogelijk indien er nog geen drukwerk werd besteld. De bestelling van het drukwerk gebeurt nadat de klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de (digitale) proefdruk.  

 

AANSPRAKELIJKHEID

byPina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Schade van eender welke aard aan de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant bezorgd werden door derden (drukkerij, koerierdienst);

 • Schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.

 

AUTEURSRECHT

Op alle diensten en producten die van byPina uitgaan rust er auteursrecht.
Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming. Indien dit toch gebeurd wordt ene compensatie in rekening gebracht die in verhouding staat tot de ontwerpkost.